Servicii Juridice la www.albu.md
Română   |   Русский   |   English
Biroul Individual de Avocati Albu Inga

Servicii Juridice

În cadrul activităţii cabinetului, se propune asistarea clienţilor în rezolvarea unui cadru larg de probleme juridice cu minimalizarea riscurilor apariţiei unor eventuale litigii prin negocieri prealabile.


Principalele servicii oferite de către cabinetul nostru sunt:

 • Întocmirea şi redactarea cererilor, demersurilor, pretenţiilor, petiţiilor, precum şi înaintarea lor în Instanţele de Judecată sau în alte organe de stat şi administrative;
 • Negocierea cu participarea clientului sau în numele lui pentru soluţionarea extrajudiciară a litigiilor;
 • Perfectarea tuturor actelor procesuale din numele clientului;
 • Reprezentarea în scopul apărării drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei în Instanţele de Judecată;
 • Redactări contracte civile;
 • Constultanţă în drept de proprietate;
 • Consultanţă în probleme imobiliare;
.


 • Succesiuni.
 • Cauze familiale, divorţ, partajul averii, încasarea pensiei de întreţinere.
 • Reprezentara persoanelor în procedura de executare silită a Hotărîrilor Judecătoreşti precum şi a altor documente executorii în cadrul Departamentului de Executare de pe lîngă Ministerul Justiţiei şi în subdiviziunile acestuia;
 • Consultaţii juridice;
 • Prelungirea permisului de munca, adeverintei de imigrant, a permisului de sedere pe teritoriul Republicii Moldova pentru cetăţenii străini;
 • Alte servicii juridice.